عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


1.شرکت آب منطقه ای استان گلستان

نویسنده: mahboobeh ارسال شده : 11 آبان 1394

نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی آب منطقه ای استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
نام بالاترین مقام اجرایی : علی نظری
نام رابط آماری : اسماعیل گرزین
شماره تماس دفتر : 32627868-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.gsrw.ir

فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های شرکت سهامی  آب منطقه‌ای استان گلستان

aghlam_ab-mantagheiei.pdf [859.02 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 38)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

میزان بارندگی به تفکیک حوزه‌های آبریز

سال آبی

حوزه آبریز

آماری

02

میزان بارندگی به تفکیک حوزه‌های آبریز در دراز مدت

سال آبی

حوزه آبریز

آماری

03

میزان پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی

سال آبی

حوزه آبریز

آماری

04

ميزان مصارف آب سطحي و زيرزميني برحسب بخش مصرفي

سال آبی

استان

آماری

05

ميزان مصارف آب سطحي و زيرزميني

سال آبی

حوزه آبریز

آماری

06

تعداد منابع آب‌های زیرزمینی

سال آبی

استان

آماری

07

میزان برداشت (تخلیه سالانه) از منابع آب‌ها‌ی زیرزمینی

سال آبی

استان

آماری

08

تعداد چاه‌های عمیق و نیمه عمیق بر حسب شهرستان *

سال آبی

شهرستانی

آماری

09

حجم آب تنظيمي طرح‌هاي تامين آب بر حسب شهرستان *

سال آبی

شهرستانی

آماری

10

ميزان آب قابل استحصال بر حسب شهرستان *

سال آبی

شهرستانی

آماری

11

سطح زير كشت طرح هاي كوچك تامين آب در حال مطالعه بر حسب شهرستان *

سالانه

حوزه آبریز

آماری

12

سطح زير كشت طرح هاي كوچك تامين آب در حال بهره‌برداری بر حسب شهرستان*

سالانه

حوزه آبریز

آماری

13

طول كل مهندسي رودخانه اجراشده به تفکیک حوزه‌های آبریز *

سالانه

حوزه آبریز

آماری

14

طول كل رودخانه ها به تفکیک حوزه‌های آبریز *

سالانه

حوزه آبریز

آماری

15

ميزان آب توليدي به تفکیک حوزه‌های آبریز *

سالانه

حوزه آبریز

آماری

16

مساحت حوزه‌های آبریز *

سالانه

حوزه آبریز

آماری

17

محیط حوزه‌های آبریز *

سالانه

حوزه آبریز

آماری

18

میزان تبخیر آب در حوزه‌های آبریز *

سالانه

حوزه آبریز

آماری

19

ارتفاع متوسط حوزه‌های آبریز *

سالانه

حوزه آبریز

آماری

20

نسبت مساحت سطح زير كشت طرح هاي كوچك تامين آب در حال مطالعه به مساحت استان *

سالانه

شهرستانی

شاخص

21

نسبت مساحت سطح زير كشت طرح هاي كوچك تامين آب در حال بهره‌برداری به مساحت استان *

سالانه

شهرستانی

شاخص

22

نسبت بهره‌برداری از منابع آب سطحی به پتانسیل (حجم) آب‌های سطحی * (3 به 5)

سالانه

حوزه آبریز

شاخص

23

نسبت مصارف آب زیرزمینی به پتانسیل (حجم) منابع آب‌های زیرزمینی * (3 به 5)

سالانه

حوزه آبریز

شاخص

24

سرانه آب انتقال یافته روزانه از حوزه‌های آبریز به شهرستان ها * 

سالانه

حوزه آبریز

شاخص

25

نسبت حجم آب تنظیمی طرح‌هاي تامين آب به کل آب قابل استحصال (9 به 10) *

سالانه

شهرستانی

شاخص

26

نسبت طول رودخانه‌هاي ‌محلي ‌خارج ‌از محدوده‌ شهرها تحت پوشش‌ مطالعه ساماندهي و كناره‌بندي به‌كل‌طول رودخانه‌هاي‌ محلي ‌خارج از محدوده  شهرها (13 به 14) *

سالانه

حوزه آبریز

شاخص

27

مشخصات شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی در دست بهره‌برداری

سالانه

-

اطلاعاتی

28

مشخصات سدها                                     

سالانه

-

اطلاعاتی

29

مشخصات آب بندان‌ها

سالانه

-

اطلاعاتی

30

مشخصات ایستگاه‌های پمپاژ                   

سالانه

-

اطلاعاتی

31

مشخصات رودخانه‌ها

سالانه

-

اطلاعاتی

 

 

آمار و اطلاعات شرکت سهامی  آب منطقه‌ای گلستان در  سیمابر استان گلستان

ab_mantagheie.pdf [1.24 مگابايت] ( تعداد دانلود: 41)

جدول 01- تعداد انواع منابع آب‌هاي زيرزميني در سال آبي

جدول 02- تعداد و ميزان برداشت سالانه انواع منابع آب‌هاي زيرزميني در سال آبي (سال پيش فرض)

جدول 03- ميزان برداشت (تخليه سالانه) از انواع منابع آب‌ها‌ي زيرزميني (ميليون متر مكعب).

جدول 04- ميزان پتانسيل و مصارف آب‌هاي سطحي و زيرزميني به تفكيك حوضه آبريز در سال آبي (سال پيش فرض)

جدول 05- ميزان مصارف سالانه آب‌هاي سطحي و زيرزميني بر حسب بخش مصرفي (ميليون مترمكعب).

جدول 06- مشخصات و آمار و اطلاعات مربوط به حوضه‌هاي آبريز.

جدول 07- طول روخانه و طول مهندسي اجرا شده بر روي رودخانه به تفكيك حوضه آبريز.

جدول 08- سطح زير كشت طرح هاي كوچك تامين آب بر حسب شهرستان در سال (سال پيش فرض) (هكتار)

 نمودار 01- ميزان مصارف سالانه آب‌هاي سطحي و زير زميني بر حسب نوع مصرف (در سال آبي) (سال پيش فرض)

نمودار 02- مقايسه ميزان بارندگي هريك از حوضه‌هاي آبريز در سال‌هاي اخير (نام حوضه پيش فرض)

نمودار 03- مقايسه ميزان بارندگي سالانه با ميانگين بارندگي در درازمدت حوضه هاي آبريز در سال آبي (سال پيش فرض)

نمودار 04- مقايسه روند ميزان بارندگي سالانه يك حوضه آبريز با بارندگي درازمدت آن حوضه (نام حوضه پيش فرض) 

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه جديد 08 : جدول 01- تعداد انواع منابع آب‌هاي زيرزميني و مقدار تخليه سالانه آنها در سال آبي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-25- مقادير بارندگي استان به تفكيك حوضه هاي آبريز در سال آبي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-25- حجم آب مهار شده از طريق تآسيسات آبي موجود استان در سال آبي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-25- ميزان مصارف آب استان به تفكيك بخش‌هاي مصرف.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-25- ميزان برداشت از منابع آب زيرزميني استان گلستان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 08-25- منابع آبهاي زيرزميني استان گلستان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 09-25- شاخص هاي عمومي بخش آب در استان گلستان در سال هاي آبي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 10-25- عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش آب بر اساس سند ملي توسعه استان گلستان در سال هاي آبي.

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 169
بازدید دیروز: 253
بازدید ماه:2222
بازدید سال:27187
بازدید کل:450892
معرفی سیمابر