عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


2. شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

 عنوان بالاترین مقام اجرایی : رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

نام بالاترین مقام اجرایی : محمد هادی رحمتی
نام رابط آماری : راحله ابراهیم پور
شماره تماس دفتر :4-32480330-017

آدرس پستی :

وب سایت : www.abfagolestan.ir

 

فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

ab-shahri.pdf [930.07 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 16)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

میزان تولید آب در نقاط شهری

سالانه

شهری

آماری

2

طول شبکه توزیع آب در نقاط شهری

سالانه

شهری

آماری

3

طول خطوط انتقال آب در نقاط شهری

سالانه

شهری

آماری

4

طول اصلاح شبکه توزیع آب در نقاط شهری

سالانه

شهری

آماری

5

تعداد مشترکین آب در نقاط شهری (سال 90 و ماقبل)

سالانه

شهری

آماری

6

تعداد مشترکین آب در نقاط شهری (سال 91 به بعد)

سالانه

شهری

آماری

7

میزان فروش آب در نقاط شهری (سال 91 و ماقبل)

دوماهه

شهری

آماری

8

میزان فروش آب در نقاط شهری (سال 92 به بعد)

سالانه

شهری

آماری

9

تعداد واحدهای (انشعاب)  آب در نقاط شهری (سال 90 و ماقبل)

سالانه

شهری

آماری

10

تعداد واحدهای (انشعاب) آب در نقاط شهری (سال 91 به بعد)

سالانه

شهری

آماری

11

تعداد مشترکین فاضلاب در نقاط شهری (سال 90 و ماقبل)

سالانه

شهری

آماری

12

تعداد مشترکین فاضلاب در نقاط شهری (سال 91 به بعد)

سالانه

شهری

آماری

13

تعداد واحدهای (انشعاب) فاضلاب در نقاط شهری(سال 90 و ماقبل)

سالانه

شهری

آماری

14

تعداد واحدهای(انشعاب)  فاضلاب در نقاط شهری (سال 91 به بعد)

سالانه

شهری

آماری

15

طول خطوط (اصلی و فرعی) جمع‌آوری شبکه فاضلاب در نقاط شهری

سالانه

شهری

آماری

16

طول خطوط انتقال فاضلاب در نقاط شهری

سالانه

شهری

آماری

17

تعداد چاه‌های آب در نقاط شهری

سالانه

شهری

آماری

18

حداكثر ظرفيت تأمين آب در نقاط شهري

سالانه

شهری

آماری

19

تعداد حوادث و کنتورهای آب

سالانه

شهری

آماری

20

جمعيت در نقاط شهري

سالانه

شهری

آماری

21

قیمت تمام شده یک مترمكعب آب

سالانه

استانی

آماری

22

قيمت فروش رفته يك مترمكعب آب

سالانه

استانی

آماری

23

هدررفت ظاهري شبكه در نقاط شهری

سالانه

شهری

آماری

24

هدررفت واقعي شبكه در نقاط شهری

سالانه

شهری

آماری

25

تعداد آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب در نقاط شهری

سالانه

شهری

آماری

34

مشخصات تصفیه‌خانه‌های آب

سالانه

-

اطلاعاتی

35

مشخصات تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

سالانه

-

اطلاعاتی

36

مشخصات ایستگاه‌های پمپاژ آب

سالانه

-

اطلاعاتی

37

مشخصات ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب

سالانه

-

اطلاعاتی

38

مشخصات مخازن آب

سالانه

-

اطلاعاتی

31

تعداد پرسنل شركت آب و فاضلاب شهري

سالانه

شهری

آماری

40

میزان پرت (هدر رفت) آب

سالانه

شهری

شاخص

33

ظرفيت مورد نياز مخازن ذخيره آب - برنامه پنجم

سالانه

شهری

آماری

34

جمعيت تحت پوشش آب - برنامه پنجم

سالانه

شهری

آماری

35

جمعيت تحت پوشش فاضلاب - برنامه پنجم

سالانه

شهری

آماری

36

حجم فاضلاب تصفيه شده- برنامه پنجم

سالانه

شهری

آماری

37

حجم فاضلاب توليد شده - برنامه پنجم

سالانه

شهری

آماری

38

طول شبكه فرسوده - برنامه پنجم

سالانه

شهری

آماری

 آمار و اطلاعات  شرکت آب و فاضلاب  استان در  سیمابر استان گلستان

ab_shahri.pdf [2.32 مگابايت] ( تعداد دانلود: 19)

 

معاونت بهره برداری

جدول 01- طول شبكه توزيع و خطوط انتقال آب در نقاط شهري تا پايان سال (كيلومتر).

جدول 02- ميزان توليد آب در نقاط شهري در سال (متر مكعب).

جدول 03- تعداد چاههاي آب در نقاط شهري تا پايان سال (حلقه).

جدول 04- طول شبكه جمع آوري و خط انتقال فاضلاب در نقاط شهري تا پايان سال (كيلومتر).

جدول 05- تعداد آزمايشگاه ها بر حسب نوع آزمايشگاه تا پايان سال.

جدول 06- حداكثر ظرفيت تأمين آب در نقاط شهري (ليتر بر ثانيه).

جدول 07- تعداد حوادث و كنتورهاي آب در نقاط شهري.

جدول 09- تعداد و ظرفيت مخازن (متر مكعب) در مدار و در دست ساخت (داراي جزئيات اطلاعاتي).

نمودار 01- طول شبكه توزيع (كيلومتر) در نقاط شهري در پايان سال - (سال پيش فرض).

نمودار 02- ميزان توليد آب در نقاط شهري طي سال‌هاي 88-92 (مترمكعب).

نمودار 03- مقايسه روند توليد آبهاي سطحي و زير زميني در سال‌هاي 88-92 (مترمكعب).

نمودار 04- ميزان توليد آب (مترمكعب) در نقاط شهري در سال (سال پيش فرض).

 

 

معاونت خدمات مشترکین

جدول 10- تعداد مشتركين و آحاد (انشعابات آب) در شهرهاي استان تا پايان سال.

جدول 11- تعداد مشتركين و آحاد (انشعابات فاضلاب) در شهرهاي استان تا پايان سال.

جدول 12- ميزان فروش آب در نقاط شهري بر حسب خانگي و غيرخانگي در سال (مترمكعب)- تا سال 1391.

جدول 13- ميزان فروش آب در نقاط شهري بر حسب نوع كاربري در سال (مترمكعب)- تا سال 1391.

جدول 14- ميزان فروش آب در نقاط شهري برحسب نوع كاربري (متر مكعب) در سال 1393.

جدول 14- ميزان فروش آب در نقاط شهري برحسب نوع كاربري (متر مكعب) در سال 1392 ..

نمودار 08- روند تعداد مشتركين و آحاد (واحدهاي انشعاب) فاضلاب در شهرهاي استان تا پايان سال .

نمودار 05- روند تعداد مشتركين و آحاد (واحدهاي انشعاب) آب در شهرهاي استان تا پايان سال.

نمودار 06- مقايسه تعداد مشتركين آب شهرهاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 07- مقايسه تعداد آحاد (واحدهاي انشعاب) آب شهرهاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 08- روند تعداد مشتركين و آحاد (واحدهاي انشعاب) فاضلاب در شهرهاي استان تا پايان سال .

نمودار 09- مقايسه تعداد مشتركين و آحاد (واحدهاي انشعاب) فاضلاب شهرهاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 

 

مهندسی معاونت و توسعه

 جدول 15- اصلاح شبكه توزيع آب در سال (كيومتر) .

جدول 16- طول و ميزان توسعه شبكه توزيع آب در نقاط شهري در سال (كيلومتر).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان گلستان

سالنامه 08 : جدول 02-1- ميزان توليد آب خام سطحي و زير زميني در سال.

سالنامه 08 : جدول 02-2- تعداد تصفيه خانه و حجم تصفيه آب در تصفيه خانه هاي استان در سال . داراي جزئيات اطلاعاتي.

سالنامه 08 : جدول 02-3- حداكثر ظرفيت تأمين آب در شهرهاي استان در سال.

سالنامه 08 : جدول 02-4- حجم كل مخازن آب (متر مكعب) در سال .داراي جزئيات اطلاعاتي .

سالنامه 08 : جدول 03-1- تعداد واحدها و ميزان فروش آب در نقاط شهري در سال 1391.

سالنامه 08 : جدول 03-1- تعداد واحدها و ميزان فروش آب در نقاط شهري در سال (92 به بعد) .

سالنامه 08 : جدول 03-2- تعداد كل مشتركين آب در نقاط شهري تا پايان سال .

سالنامه 08 : جدول 04- طول شبكه جمع آوري فاضلاب در نقاط شهري تا پايان سال .

سالنامه 08 : نمودار 01- تعداد واحدهاي (انشعاب) آب در نقاط شهري در سال (سال، شهرستان و شهر پيش فرض) .

سالنامه جديد 08 : جدول 02-1- ميزان توليد آب خام سطحي و زير زميني در سال .

سالنامه جديد 08 : جدول 02-2- تعداد تصفيه خانه و حجم تصفيه آب در تصفيه خانه هاي استان در سال.داراي جزئيات اطلاعاتي .

سالنامه جديد 08 : جدول 02-3- حداكثر ظرفيت تأمين آب در شهرهاي استان در سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 02-4- حجم كل مخازن آب (هزار متر مكعب) در سال - داراي جزئيات اطلاعاتي .

سالنامه جديد 08 : جدول 03- تعداد واحدها و ميزان فروش آب در نقاط شهري در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 08 : جدول 06-1- طول شبكه جمع آوري فاضلاب در نقاط شهري تا پايان سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 06-2- تعداد آحاد (انشعابات فاضلاب) در شهرهاي استان تا پايان سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 11- طول شبكه جمع آوري و تعداد انشعاب فاضلاب در نقاط شهري تا پايان سال .

سالنامه جديد 08 : نمودار 01- تعداد واحدهاي (انشعاب) آب در نقاط شهري در سال (سال، شهرستان و شهر پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-16 (1)- وضعيت ‌شبكه ‌آب آشاميدني ‌‌استان ‌گلستان در ‌سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-16 (2)- وضعيت ‌شبكه ‌آب آشاميدني ‌‌استان ‌گلستان در ‌سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-16- (1) - تعداد مشتركين ‌آب آشاميدني ‌‌استان ‌گلستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-16- (2)- طول خطوط انتقال، ‌شبكه و حجم مخازن ‌آب آشاميدني‌‌استان‌گلستان - تا پايان 1392.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-16- (2)- طول خطوط انتقال، ‌شبكه و حجم مخازن ‌آب آشاميدني‌‌استان‌گلستان - تا پايان 1393.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-16- (2)- طول خطوط انتقال، ‌شبكه و حجم مخازن ‌آب آشاميدني‌‌استان‌گلستان - تا پايان 1394.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-16 (1)- ميزان توليد و پرت آب آشاميدني استان گلستان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-16 (1)- وضعيت سيستم جمع آوري شبكه فاضلاب شهري استان گلستان تا پايان دوره.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-16 (2) وضعيت سيستم جمع آوري شبكه فاضلاب شهري استان (اعتبارات هزينه شده) .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-16 (3) وضعيت سيستم جمع آوري شبكه فاضلاب شهري استان (درصد پيشرفت فيزيكي).

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 245
بازدید دیروز: 253
بازدید ماه:2298
بازدید سال:27263
بازدید کل:450968
معرفی سیمابر