عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


6. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی :مدیرعامل
نام بالاترین مقام اجرایی : امیر بنی کریمی

نام رابط آماری : محمدحسن ملک مجنی
شماره تماس دفتر : 32431510-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.golestan.niopdc.ir

 

فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان

naft.pdf [872.83 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 17)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

میزان توزیع فرآورده‌های نفتی

فصلی

شهرستانی

آماری

2

میزان توزیع فرآورده‌های نفتی برحسب بخش مورد استفاده

فصلی

ناحیه

آماری

3

میزان توزیع انواع فرآورده‌های نفتی بر اساس نرخ توزیع

ماهانه

استانی

آماری

4

نرخ داخلی فرآورده‌های نفتی

ماهانه

استانی

آماری

5

نرخ FOB (واقعی)فرآورده‌های نفتی

ماهانه

استانی

آماری

6

بهای دریافتی نفت فرآورده‌های نفتی بر اساس نرخ‌ داخلی (اتوماتیک)

ماهانه

استانی

شاخص- اتوماتیک

7

بهای دریافتی نفت فرآورده‌های نفتی بر اساس نرخ‌ FOB (واقعی) (اتوماتیک)

ماهانه

استانی

شاخص- اتوماتیک

8

میزان یارانه پرداختی برای انواع فرآورده‌های نفتی (اتوماتیک)

ماهانه

استانی

شاخص- اتوماتیک

9

میزان مصرف فرآورده‌های نفتی برحسب بخش مورد استفاده

سالانه

شهرستانی کشوری

آماری

10

ارزش دلاری فرآورده‌های نفتی مورد استفاده

سالانه

شهرستانی کشوری

آماری

11

ارزش ریالی فرآورده‌های نفتی مورد استفاده

سالانه

شهرستانی کشوری

آماری

12

میزان فروش CNG در جایگاه‌‌ها

ماهانه

شهرستانی

آماری

13

تعداد کامیون حمل فرآورده‌های نفتی

سالانه

شهرستانی

آماری

14

طول خطوط لوله انتقال فرآورده‌هاي نفتي - گزارش اقتصادي

سالانه

شهرستانی

آماری

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

15

ميزان توزيع گاز مايع - سالنامه

سالانه

شهرستانی

آماری

16

ميزان مصرف سوخت هاي هواپيما - سالنامه

سالانه

شهرستانی

آماری

17

ظرفيت مخازن مواد سوختي (هزار ليتر) - سالنامه

سالانه

شهرستانی

آماری

18

تعداد مخازن مواد سوختي - سالنامه

سالانه

شهرستانی

آماری

19

مشخصات جایگاه‌های عرضه سوخت

سالانه

-

اطلاعاتی

20

مشخصات شعب فروش نفت

سالانه

-

اطلاعاتی

21

مشخصات انبارهای نفت

سالانه

-

اطلاعاتی

آمار و اطلاعات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان در  سیمابر استان گلستان

naft_golestan.pdf [2.32 مگابايت] ( تعداد دانلود: 23)

 گزارش آماری

توزیع انواع فرآورده‌های نفتی

جدول 01- ميزان توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي استان گلستان برحسب ناحيه و شهرستان محل توزيع و به تفكيك نوع فرآورده در سال و فصل (ليتر)

جدول 02- ميزان توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي استان در سال هاي مختلف (ناحيه و فصل پيش فرض) (ليتر)

جدول 03- ميزان توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي نواحي و شهرستانهاي استان در سال و فصل (نوع فرآورده پيش فرض) (ليتر)

 نمودار 01- مقايسه توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در نواحي استان در سال و فصل (سال، فصل، ناحيه و شهرستان‌ پيش فرض)

نمودار 02- درصد توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در نواحي و شهرستان‌هاي استان در سال و فصل (سال، فصل، ناحيه و شهرستان‌ پيش فرض)

نمودار 03- مقايسه سالانه توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در نواحي و شهرستان‌هاي استان در فصل (نوع فرآورده، فصل، ناحيه و شهرستان‌ پيش فرض)

نمودار 04- مقايسه فصلي توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در نواحي و شهرستان‌هاي استان در سال و فصل (نوع فرآورده، سال، ناحيه و شهرستان‌ پيش فرض)

نمودار 05- مقايسه شهرستاني توزيع انواع فراورده‌هاي نفتي در سال و فصل (نوع فرآورده سال، فصل، ناحيه پيش فرض)

نمودار 06- مقايسه ناحيه اي توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در سال و فصل (نوع فرآورده، سال و فصل‌ پيش فرض)

نمودار 07- درصد توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در نواحي استان در سال و فصل (نوع فرآورده، سال و فصل‌ پيش فرض)

 

توزیع فرآورده‌های نفتی برحسب بخش مورد استفاده

جدول 04- ميزان توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي برحسب بخش مورد استفاده در نواحي استان در سال و فصل (ليتر)

جدول 05- ميزان توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي برحسب بخش مورد استفاده در نواحي استان در سال و فصل (سال و فصل و ناحيه پيش فرض) (ليتر) 

نمودار 08- توزيع انواع فرآورده نفتي به تفكيك بخش‌هاي مختلف مصرف در در نواحي استان در سال و فصل (نوع فرآورده، سال، فصل‌ و ناحيه پيش فرض)

نمودار 09- مقايسه سالانه توزيع انواع فرآورده نفتي بخش‌هاي مختلف مصرف در نواحي استان در فصل (فصل، ناحيه و بخش مورد استفاده پيش فرض)

 

توزیع فرآورده‌های نفتی و یارانه پرداختی

جدول 06- ميزان توزيع ماهانه انواع فرآورده هاي نفتي و يارانه پرداختي آنها در سال و ماه (سال پيش فرض)

جدول 07- مقايسه ريالي حجم فرآورده هاي نفتي توزيع شده در استان گلستان به تفكيك نوع فرآورده در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض) 

نمودار 10- مقايسه يارانه فرآورده هاي نفتي توزيع شده در استان گلستان به تفكيك فرآورده در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)

نمودار 11- مقايسه ماهانه يارانه انواع فرآورده هاي نفتي توزيع شده در استان گلستان در سال (سال و نوع فرآورده پيش فرض)

 

فروش گاز طبیعی (CNG)

جدول 08- روند سالانه ميزان فروش سي ان جي در شهرستان هاي استان (ماه پيش فرض) (مترمكعب)

جدول 09- مقايسه ماهانه ميزان فروش سي ان جي در شهرستان هاي استان در سال (سال پيش فرض) (مترمكعب) 

نمودار 12- روند سالانه ميزان فروش سي ان جي در شهرستان‌هاي استان در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض)

نمودار 13- مقايسه شهرستاني ميزان فروش سي ان جي در استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)

نمودار 14- مقايسه ماهانه ميزان فروش سي ان جي در شهرستان هاي استان در سال (سال و شهرستان پيش فرض)

 

جايگاه‌ها و نازل‌ها

جدول 10 - تعداد جايگاه هاي عرضه مواد سوختني به تفكيك ناحيه برحسب موقعيت و نوع جايگاه و درجه (داراي جزئيات اطلاعاتي)

جدول 11- تعداد نازل‌هاي موجود در جايگاه‌هاي عرضه مواد سوختني برحسب نوع نازل (داراي جزئيات اطلاعاتي)

نمودار 15- تعداد جايگاه‌هاي شركت نفت برحسب نوع جايگاه و موقعيت (داراي جزئيات اطلاعاتي)

نمودار 16- مقايسه شهرستاني تعداد جايگاه‌هاي عرضه سوخت (داراي جزئيات اطلاعاتي)

نمودار 17- مقايسه تعداد انواع نازل (بنزين، نفت گاز و گاز طبيعي) در جايگاه‌هاي عرضه سوخت (داراي جزئيات اطلاعاتي)

نمودار 18- مقايسه شهرستاني تعداد انواع نازل (بنزين، نفت گاز و گاز طبيعي) در جايگاه‌هاي عرضه سوخت (داراي جزئيات اطلاعاتي)

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه جديد 06 : جدول 01- مصرف انواع فرآورده‌هاي نفتي .

سالنامه جديد 06 : جدول 01- ميزان مصرف انواع فرآورده‌هاي نفتي در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه) .

سالنامه جديد 06 : جدول 02- تعداد مخازن و جايگاه هاي فروش مواد سوختي .

سالنامه جديد 06 : جدول 02- تعداد مخازن و جايگاه هاي فروش مواد سوختي در سال (سال پيش فرض براي 4 گروه) .

سالنامه جديد 06 : جدول 02(2)- تعداد مخازن و جايگاه هاي فروش مواد سوختي در سال (سال پيش فرض براي 4 گروه) .

سالنامه جديد 06 : نمودار 01- مقايسه شهرستاني توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در سال و فصل (نوع فرآورده سال، فصل، ناحيه پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 10-19- ميزان توزيع فرآورده‌هاي نفتي برحسب نوع فرآورده در سال (سال پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 11-19 (1)- تعداد و ظرفيت مخازن انبارهاي نفت .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 11-19 (2)- طول خطوط لوله نفت برحسب محور .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 11-19 (3)- تعداد كاميون‌هاي حمل فرآورده‌هاي نفتي .

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 214
بازدید دیروز: 253
بازدید ماه:2267
بازدید سال:27232
بازدید کل:450937
معرفی سیمابر