عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


12. اداره کل شیلات استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : 

عنوان بالاترین مقام اجرایی :

نام بالاترین مقام اجرایی : 

نام رابط آماری : 
شماره تماس دفتر : 
آدرس پستی : 
وب سایت : 

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

مشخصات صیدگاه‌های ماهیان خاویاری

سالانه

-

اطلاعاتی

2

تعداد ماهی خاویاری صید شده

سالانه

صیدگاه‌های ماهیان خاویاری

آماری- اطلاعاتی

3

وزن کل ماهیان خاویاری صید شده

سالانه

صیدگاه‌های ماهیان خاویاری

آماری- اطلاعاتی

4

وزن گوشت ماهیان خاویاری صید شده

سالانه

صیدگاه‌های ماهیان خاویاری

آماری- اطلاعاتی

5

میزان خاویار استحصال شده از ماهیان خاویاری صید شده

سالانه

صیدگاه‌های ماهیان خاویاری

آماری- اطلاعاتی

6

مشخصات تعاونی‌های پره

-

-

اطلاعاتی

7

میزان صید ماهیان استخوانی

سالانه

تعاونی‌های پره

آماری- اطلاعاتی

8

مشخصات مراکز تکثیر و پرورش ماهیان

-

-

اطلاعاتی

9

میزان تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی

سالانه

مراکز تکثیر

آماری- اطلاعاتی

10

میزان تکثیر ماهیان خاویاری

سالانه

مراکز تکثیر

آماری- اطلاعاتی

11

میزان تولید و استحصال گوشت ماهی در آب‌های داخلی

سالانه

شهرستانی

آماری

2-11

میزان تولید و استحصال گوشت ماهی در آب‌های داخلی - ماقبل سال 88

سالانه

استانی

آماری

12

تعداد مزارع تولید و استحصال گوشت ماهی در آب‌های داخلی

سالانه

شهرستانی

آماری

2-12

تعداد مزارع تولید و استحصال گوشت ماهی در آب‌های داخلی- ماقبل سال 88

سالانه

استانی

آماری

13

مساحت (مفید) مزارع تولید و استحصال گوشت ماهی در آب‌های داخلی

سالانه

شهرستانی

آماری

2-13

مساحت (مفید) مزارع تولید و استحصال گوشت ماهی در آب‌های داخلی- ماقبل سال 88

سالانه

استانی

آماری

14

تعداد موافقتنامه اصولی

سالانه

شهرستانی

آماری

15

مساحت در نظر گرفته در موافقتنامه‌های اصولی

سالانه

شهرستانی

آماری

16

ظرفیت در نظر گرفته در موافقتنامه‌های اصولی

سالانه

شهرستانی

آماری

17

تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره شیلات

سالانه

شهرستانی

آماری

18

مساحت در نظر گرفته در پروانه‌های بهره‌برداری صادره شیلات

سالانه

شهرستانی

آماری

19

ظرفیت در نظر گرفته در پروانه‌های بهره‌برداری صادره شیلات

سالانه

شهرستانی

آماری

20

تعداد پروانه‌های تأسیس صادره شیلات

سالانه

شهرستانی

آماری

21

مساحت در نظر گرفته در پروانه‌های تأسیس صادره شیلات

سالانه

شهرستانی

آماری

22

ظرفیت در نظر گرفته در پروانه‌های تأسیس صادره شیلات

سالانه

شهرستانی

آماری

23

تعداد موافقتنامه اصولی تکثیر

سالانه

استانی

آماری

24

مساحت در نظر گرفته در موافقتنامه‌های اصولی

سالانه

استانی

آماری

25

ظرفیت در نظر گرفته در موافقتنامه‌های اصولی

سالانه

استانی

آماری

26

تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره تکثیر

سالانه

استانی

آماری

27

مساحت در نظر گرفته در پروانه‌های بهره‌برداری صادره تکثیر

سالانه

استانی

آماری

28

ظرفیت در نظر گرفته در پروانه‌های بهره‌برداری صادره تکثیر

سالانه

استانی

آماری

29

تعداد پروانه‌های تأسیس صادره تکثیر

سالانه

استانی

آماری

30

مساحت در نظر گرفته در پروانه‌های تأسیس صادره تکثیر

سالانه

استانی

آماری

31

ظرفیت در نظر گرفته در پروانه‌های تأسیس صادره تکثیر

سالانه

استانی

آماری

32

تعداد صیادان عضو تعاونی صیادی

سالانه

شهرستانی

آماری

33

تعداد شناورهای صیادی

سالانه

شهرستانی

آماری

34

سرانه توليدات آبزيان *

سالانه

شهرستانی

شاخص

35

سهم توليد آبزيان پرورشي از كل توليد (استحصال شده) آبزيان *

سالانه

شهرستانی

شاخص

36

نسبت فرآورده‌هاي خام شيلاتي تحت كنترل بهداشتي به كل فرآورده‌هاي شيلاتي *

سالانه

شهرستانی

شاخص

37

سرانه صيد در آبهاي بين المللي *

سالانه

شهرستانی

آماری

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان

جدول شماره : 07 - ميزان صيد ماهيان استخواني توسط تعاوني هاي پره (تن).

جدول شماره : 01- 05- تعداد-وزن كل-وزن گوشت ماهي خاوياري صيد شده و ميزان خاويار استحصال شده(كيلوگرم).

جدول شماره : 09- ميزان تكثير و پرورش ماهيان استخواني(قطعه).

جدول شماره : 11-12- 13- ميزان-تعداد مزارع و مساحت (مفيد) مزارع توليد و استحصال گوشت ماهي در آب‌هاي داخلي.

سالنامه 04 : جدول 16- مقدار صيد و توليد آبزيان بر حسب نوع (كيلوگرم) در سال.

سالنامه 04 : جدول 17- ميزان استحصال خاوياري و گوشت ماهيان خاوياري (كيلوگرم) در سال.

سالنامه 04 : جدول 18- ميزان توليد انواع گونه هاي بچه ماهيان (قطعه) در سال.

سالنامه 04 : جدول 19- تعداد شناورهاي صيادي و تعداد صيادان عضو تعاوني تا پايان سال.

سالنامه 04 : جدول 20- پرورش ماهي گرمابي در سال (سال پيش فرض).

سالنامه 04 : نمودار 03- ميزان استحصال خاويار و گوشت انواع ماهيان خاوياري در سال (نوع ماهي خاوياري پيش فرض).

سالنامه جديد 04 : جدول 39- مقدار صيد و توليد آبزيان بر حسب نوع (كيلوگرم) در سال .

سالنامه جديد 04 : جدول 40- ميزان استحصال خاوياري و گوشت ماهيان خاوياري (كيلوگرم) در سال .

سالنامه جديد 04 : جدول 41- ميزان توليد انواع گونه هاي بچه ماهيان (قطعه) در سال .

سالنامه جديد 04 : جدول 42- تعداد شناورهاي صيادي و تعداد صيادان عضو تعاوني تا پايان سال .

سالنامه جديد 04 : جدول 43- پرورش ماهي گرمابي در سال (سال پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 14-23- مساحت (مفيد) مزارع (هكتار) توليد و استحصال گوشت ماهي در آب‌هاي داخلي در سال (سطح فعال ماهيان پرورشي) (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 15-23 (1) - ميزان توليد آبزيان (ماهيان پرورشي و ميگو) در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 16-23- توليد و رها سازي ماهيان خاوياري و استخواني استان در سال (هزار قطعه).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 16-23-(2) توليد و رها سازي ماهيان خاوياري و استخواني استان در سال (هزار قطعه).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 17-23 - آمار صيد ماهيان خاوياري و استخواني(تن).ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 156
بازدید دیروز: 253
بازدید ماه:2209
بازدید سال:27174
بازدید کل:450879
معرفی سیمابر